Bezcenna wiedza o pracowniku/kandydacie

Testy dostarczają informacji o pracowniku, których nie można zdobyć opierając się na analizie życiorysu czy podczas standardowej rozmowy. Pozwalają określić m.in. mocne i słabe strony badanego, odporność na stres, umiejętności społeczne czy motywacje.

Rzetelność, trafność i precyzja pomiaru

Prestiżowy dostawcy to gwarancja wysokiej jakości narzędzia diagnostycznego – na potrzeby badania opracowano materiały testowe i procedury, które maksymalizują stopień w jakim test mierzy docelową cechę i dokładność jej pomiaru.

Gotowe raporty z badania

Po zakończeniu badania otrzymujesz wyniki w postaci czytelnych raportów i protokołów indywidualnych lub grupowych.

Informacja zwrotna po badaniu

Po przeprowadzonym teście każdy badany dostaje informację zwrotną dotyczącą uzyskanych przez niego wyników.

Dostępność testów ONLINE

Testy przeprowadzane są za pośrednictwem platformy internetowej. System online umożliwia zastosowanie narzędzi na wszystkich poziomach Państwa organizacji.

Poufność wyników i bezpieczeństwo danych

Dbamy o pełne bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych. Dostęp do systemu odbywa się poprzez logowanie, co uniemożliwia wgląd osobom niepowołanym. Informacje zapisywane są na serwerze zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Nowoczesne narzędzia psychologiczne renomowanych dostawców, którymi posługujemy się w swojej pracy, to maksimum korzyści i satysfakcji.

WAIS-R(PL)

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych to bateria testów służąca do pomiaru inteligencji ogólnej. Badanie umożliwia pomiar zdolności umysłowych oraz ma zastosowanie w ocenie zawodowych kompetencji pracowników. Badanie daje wynik ogólny w postaci ilorazu inteligencji (IQ) oraz wyniki szczegółowe określające poziom: rozumienia werbalnego, organizacji percepcyjnej oraz pamięci i odporności na dystraktory. Badanie jest przeprowadzane przez psychologa, który na podstawie uzyskanych wyników opracowuje raport indywidualny zawierający interpretację wyników oraz rekomendacje rozwojowe. Badanie jest przeprowadzane zazwyczaj podczas jednej sesji i trwa od 60 do 90 minut.

Bateria testów Hogana

Umożliwia pomiar osobowości w kontekście zawodowym, stosowana głównie do przewidywania efektywności zawodowej. Badanie jest cennym wsparciem procesów selekcji pracowników, rozwoju przywództwa, planowania sukcesji oraz zarządzania talentami. R. Hogan jest pionierem w stosowaniu oceny osobowości w celu poprawy wyników w miejscu pracy. Pewnie dlatego jego test jest często traktowany jako biznesowy standard w pomiarze niezaburzonej osobowości.

IBD Business School

IBD Business School to szkoła biznesu i jedna z najstarszych firm szkoleniowo-doradczych Polsce. Instytut prowadzi również działalność badawczą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Firma zbudowała i wprowadziła na rynek wiele innowacyjnych narzędzi badawczych. Test Intentio Consensio (TIC) – mierzy dwie cechy osobowości związane z motywacją do pracy: pracowitość oraz orientację na współpracę. Test TIC publikowany jest przez Pracownię Testów Psychologicznych. Individual Competence Profile (ICP) – narzędzie stworzone przez IBD, polegające na ocenie wybranych kompetencji pracownika tzw. metodą 360 stopni (przez inne osoby, należące do różnych grup: klientów, podwładnych, przełożonych etc.), którą już od ponad 20 lat z dużym powodzeniem stosuje wiele organizacji na świecie.

Insights Discovery™

Profil Indywidualny Insights Discovery™ to narzędzie wspierające zarówno rozwój indywidualny pracowników jak i całych zespołów. Służy pogłębianiu samowiedzy w obszarach związanych ze stylem działania oraz jego wpływem na relacje z współpracownikami. Profil pokazuje możliwe kierunki rozwoju osobistego zarówno na gruncie zawodowym jak i osobistym. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje zaledwie 20 minut jest on powszechnie znany na polskim rynku.

Extended Disc

Extended Disc oferuje analizy behawioralne oparte na czterostrefowym modelu ludzkich zachowań. Model ten został zbudowany w oparciu o teorię C. G. Junga i jest przejrzystym sposobem opisywania naturalnego reagowania osoby na bodźce płynące z otoczenia np. w jaki sposób osoba się wówczas komunikuje, podejmuje decyzje. Uczestnicy badań m.in. otrzymują informacje na temat swoich talentów oraz obszarów do rozwoju. Kwestionariusz Analizy Indywidualnej ED posiada polską adaptację kulturową oraz walidację statystyczną dla polskiej populacji. To narzędzie popularne w Polsce stosowane od ponad 14 lat w ponad tysiącu organizacjach.

Kwestionariusze i testy THALENTO

Thalento to firma specjalizująca się w stosowaniu nowoczesnych technologii w procesie oceny potencjału i możliwości rozwoju pracowników. To dostawca zdalnie udostępnianego poprzez Internet (w chmurze) oprogramowania typu e-Assessments i Talent Solutions. Thalento Performance Questionaries mierzą kryteria zachowań oraz cechy decydujące o osiąganych wynikach w sytuacjach zawodowych. Thalento C-38 Competency Assessment (Ocena Kompetencji) – test obejmuje mocne strony oraz obszary rozwoju pracownika, wyszczególnione w formie 38 kompetencji. Testy zdolności poznawczych Thalento – cała gama testów zdolności poznawczych, m.in. SCOPE – test rozumowania abstrakcyjnego i test A, oceniający zdolności werbalne. Testy umiejętności Thalento – pakiet testów opracowanych dla pomiaru określonych umiejętności funkcjonalnych. Ich zakres obejmuje rozmaite sektory i branże.

Testy firmy THOMAS INTERNATIONAL

Thomas International to globalny dostawca systemów zarządzania i testów psychologicznych wspierających organizacje w efektywnym zarządzaniu personelem. Nowoczesne oprogramowanie tej firmy wspomaga pracodawców już w ponad 60 krajach. Thomas PPA (Analiza Profilu Osobowego) – ten test umożliwia poznanie potencjału osobowego i stylu działania pracownika. Test jest dostępny w 56 językach i posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznawany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS).

Thomas JOB (Analiza Stanowiska Pracy) – test zaprojektowany, aby określić zachowania najbardziej pożądane dla danej roli zawodowej. Z jego pomocą tworzony jest profil stanowiska pracy przed obsadzeniem.

Nowoczesne testy psychometryczne to ważne narzędzie wspierające pracę współczesnego menedżera. Są doskonałym sposobem na poznanie pracowników. Idealne dopasowanie osoby do stanowiska lub wytypowanie najlepszego kandydata na menedżera, to tylko niektóre z ich zastosowań. Dostępne na rynku testy psychometryczne różnią się od siebie jakością. Jesteśmy dumni, że korzystamy z narzędzi psychometrycznych renomowanych dostawców. Oto niektóre z testów, jakimi posługujemy się pracując dla naszych klientów.

Zapraszamy do sprawdzenia pozostałych elementów naszej oferty

Co zyskujecie Państwo dzięki stosowanym przez nas testom?

Testy psychometryczne

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestuj mądrze i na najwyższym poziomie

Bardzo istotny element naszej oferty stanowią szyte na miarę szkolenia. Firma Ingress jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W zależności od potrzeb Klienta pomagamy pracownikom zdobyć konkretną wiedzę lub umiejętności i lepiej wypełniać zawodowe role.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zrealizuj potencjał

Zajmujemy się także coachingiem biznesowym, dzięki któremu menedżerowie i pracownicy ustalają konkretne cele, optymalizują swoje działania i pełniej korzystają ze swoich naturalnych zasobów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Profesjonalna selekcja do trudnych zawodów

Oferujemy badania przydatności psychofizycznej na wybranych stanowiskach pracy. Przy użyciu nowoczesnych narzędzi  diagnostycznych testujemy kierowców zawodowych i operatorów maszyn. Przeprowadzamy badania dla osób starających się o pozwolenie na broń. Wykonujemy też badania Assessment i Development Centre i oceniamy kompetencje kandydatów na ważne pozycje w firmie.

Poznaj możliwości

Przeprowadzamy również testy psychometryczne autorstwa renomowanych firm, takich jak Thomas, Thalento czy IBD. Testy pozwalają określić mocne strony i wady pracowników, zdiagnozować ich motywacje, ocenić zdolności poznawcze i kompetencje. Bez takich informacji trudno podejmować optymalne decyzje dotyczące personelu.

Poznaj możliwości

Poznaj możliwości

Kontakt

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Oferta

O nas

Start

+48 508 330 069

ul. B. Chrobrego 24 lok. 2a (oficyna)

41-902 Bytom

biuro@ingress-brs.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave