Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave

biuro@ingress-brs.pl

ul. B. Chrobrego 24 lok. 2a (oficyna)

41-902 Bytom

+48 508 330 069

Start

O nas

Oferta

Kontakt

Przeprowadzamy również testy psychometryczne autorstwa renomowanych firm, takich jak Thomas, Thalento czy IBD. Testy pozwalają określić mocne strony i wady pracowników, zdiagnozować ich motywacje, ocenić zdolności poznawcze i kompetencje. Bez takich informacji trudno podejmować optymalne decyzje dotyczące personelu.

Poznaj możliwości

CZYTAJ WIĘCEJ

Oferujemy badania przydatności psychofizycznej na wybranych stanowiskach pracy. Przy użyciu nowoczesnych narzędzi  diagnostycznych testujemy kierowców zawodowych i operatorów maszyn. Przeprowadzamy badania dla osób starających się o pozwolenie na broń. Wykonujemy też badania Assessment i Development Centre i oceniamy kompetencje kandydatów na ważne pozycje w firmie.

Profesjonalna selekcja do trudnych zawodów

CZYTAJ WIĘCEJ

Zajmujemy się także coachingiem biznesowym, dzięki któremu menedżerowie i pracownicy ustalają konkretne cele, optymalizują swoje działania i pełniej korzystają ze swoich naturalnych zasobów.

Zrealizuj potencjał

CZYTAJ WIĘCEJ

Bardzo istotny element naszej oferty stanowią szyte na miarę szkolenia. Firma Ingress jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W zależności od potrzeb Klienta pomagamy pracownikom zdobyć konkretną wiedzę lub umiejętności i lepiej wypełniać zawodowe role.

Inwestuj mądrze i na najwyższym poziomie

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Inwestuj mądrze i na najwyższym poziomie

Inwestuj mądrze

i na najwyższym poziomie

Analizujemy oczekiwania firmy, badamy obszary wymagające zmian i spotykamy się z uczestnikami szkoleń. Przedstawiamy wspólnie wypracowane wnioski oraz rekomendacje.

Rozpoznanie potrzeb

Zamieszczone w naszej ofercie programy szkoleń dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb klientów. Jeżeli w naszej ofercie nie znajdziecie Państwo szkolenia, jakiego szukacie, zgłoście to do nas – zaprojektujemy szkolenie specjalnie dla Państwa.

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje, w formie skryptu, materiały pomocnicze, zgodne z programem szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Każde z naszych szkoleń prowadzone jest przez profesjonalnego Trenera, z którego biogramem możecie Państwo się wcześniej zapoznać.

Przeprowadzenie szkolenia

Ingress B.R.S jest podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje numerowany i opatrzony hologramem certyfikat.

Certyfikat ukończenia

Po każdym szkoleniu prowadzący przygotowuje raport podsumowujący, który zawiera opis rezultatów pracy grupy i poszczególnych osób oraz rekomendacje co do obszarów wymagających dodatkowej uwagi.

Raport poszkoleniowy

Po zakończeniu szkolenia otrzymują Państwo zaświadczenie, zawierające nazwę szkolenia, ilość godzin nauki oraz zrealizowane tematy.

Zaświadczenie dla zleceniodawcy

Badanie przeprowadzane na podstawie testów, kwestionariuszy oraz ankiet. Na Państwa życzenie wyniki ujmowane są w raporcie poszkoleniowym.

(ewaluacja poszkoleniowa)

Badanie efektywności

Mierzymy efektywność szkolenia w perspektywie półrocznej. Badanie przeprowadzamy na podstawie wywiadu z uczestnikami i ich przełożonymi oraz obserwacji uczestniczącej. Po zakończeniu badania otrzymują Państwo raport efektów szkoleniowych.

(po 6 miesiącach)

Badanie efektów szkoleniowych

Dokonujemy pomiaru metodą kwestionariuszową efektywności szkolenia w perspektywie trzymiesięcznej. Po jego zakończeniu otrzymują Państwo raport efektów szkoleniowych.

(po 3 miesiącach)

Badanie efektów szkoleniowych

Szkolenia

Zapraszamy do sprawdzenia pozostałych elementów naszej oferty

W jaki sposób realizujemy usługi szkoleniowe?

Dobrze wyszkolona, zaangażowana kadra jest jednym z największych potencjałów firmy i zwiększa jej konkurencyjność. Szkolenia to najlepsza inwestycja w kapitał intelektualny organizacji. Oprócz najbardziej oczywistej zalety, czyli podniesienia kwalifikacji personelu, szkolenia wpływają pozytywnie na motywację pracownika. Osoba, w którą się inwestuje czuje się doceniona, bardziej utożsamia się z firmą i bardziej angażuje się w swoje codzienne działania.

Moderato

Optimo

Premio

Rozpoznanie potrzeb

Program szkolenia

Materiały szkoleniowe

Przeprowadzenie szkolenia

Certyfikat ukończenia

Raport dla zleceniodawcy

Badanie efektywności

Badanie efektów (po 3 miesiącach)

Badanie efektów (po 6 miesiącach)

Program GetOn

Wszystkie programy szkoleniowe zostały przygotowane w oparciu o wymagania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. W programach szczególny nacisk położono na uwzględnienie potrzeb klasyfikacji zawodów i specjalności ujmujących zawód jako zbiór zadań (czynności zawodowych). Przygotowanie do zawodu obejmuje cykl wystandaryzowanych sesji szkoleniowych oraz kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Specjalista ds. zarządzania talentami

Specjalista ds. szkoleń

Specjalista ds.
rekrutacji pracowników

Trener osobisty
(coach, mentor, tutor)

Specjalista ds. kultury firmy

Specjalista ds. wynagrodzeń

Firma prowadzi szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w następujących specjalnościach:

Szkolenia Zawodowe

Wszystkie programy szkoleniowe zostały opracowane w oparciu o praktyki ICAN Institute oraz case study Harvard Business Review. Każdy uczestnik przed szkoleniem ma możliwość pomiaru swoich kompetencji menedżerskich testem oraz uzyskania indywidualnych informacji zwrotnych (przed i po szkoleniu) nt. swojego profilu kompetencji zarządczych. Zadania szkoleniowe zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający praktyczne zastosowanie poznanych technik i metod już na sali szkoleniowej.

Prócz tego projektujemy programy szkoleniowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby Państwa organizacji. Współpracujemy również przy projektach szkoleniowych tzw. szytych na miarę. W tym przypadku zapraszamy do kontaktu z naszym Konsultantem, który przedstawi propozycję szkoleń dopasowanych do Państwa oczekiwań.

Komunikacja

Przywództwo

Podejmowanie decyzji

Rozwiązywanie problemów

Firma prowadzi szkolenia z doskonalenia następujących kompetencji menedżerskich:

Szkolenia Menedżerskie