Szkolenia Menedżerskie

Firma prowadzi szkolenia z doskonalenia następujących kompetencji menedżerskich:

Rozwiązywanie problemów

Podejmowanie decyzji

Przywództwo

Komunikacja

Prócz tego projektujemy programy szkoleniowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby Państwa organizacji. Współpracujemy również przy projektach szkoleniowych tzw. szytych na miarę. W tym przypadku zapraszamy do kontaktu z naszym Konsultantem, który przedstawi propozycję szkoleń dopasowanych do Państwa oczekiwań.

Wszystkie programy szkoleniowe zostały opracowane w oparciu o praktyki ICAN Institute oraz case study Harvard Business Review. Każdy uczestnik przed szkoleniem ma możliwość pomiaru swoich kompetencji menedżerskich testem oraz uzyskania indywidualnych informacji zwrotnych (przed i po szkoleniu) nt. swojego profilu kompetencji zarządczych. Zadania szkoleniowe zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający praktyczne zastosowanie poznanych technik i metod już na sali szkoleniowej.

Szkolenia Zawodowe

Firma prowadzi szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w następujących specjalnościach:

Specjalista ds. wynagrodzeń

Specjalista ds. kultury firmy

Trener osobisty
(coach, mentor, tutor)

Specjalista ds.
rekrutacji pracowników

Specjalista ds. szkoleń

Specjalista ds. zarządzania talentami

Wszystkie programy szkoleniowe zostały przygotowane w oparciu o wymagania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. W programach szczególny nacisk położono na uwzględnienie potrzeb klasyfikacji zawodów i specjalności ujmujących zawód jako zbiór zadań (czynności zawodowych). Przygotowanie do zawodu obejmuje cykl wystandaryzowanych sesji szkoleniowych oraz kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Program GetOn

Badanie efektów (po 6 miesiącach)

Badanie efektów (po 3 miesiącach)

Badanie efektywności

Raport dla zleceniodawcy

Certyfikat ukończenia

Przeprowadzenie szkolenia

Materiały szkoleniowe

Program szkolenia

Rozpoznanie potrzeb

Premio

Optimo

Moderato

Dobrze wyszkolona, zaangażowana kadra jest jednym z największych potencjałów firmy i zwiększa jej konkurencyjność. Szkolenia to najlepsza inwestycja w kapitał intelektualny organizacji. Oprócz najbardziej oczywistej zalety, czyli podniesienia kwalifikacji personelu, szkolenia wpływają pozytywnie na motywację pracownika. Osoba, w którą się inwestuje czuje się doceniona, bardziej utożsamia się z firmą i bardziej angażuje się w swoje codzienne działania.

W jaki sposób realizujemy usługi szkoleniowe?

Zapraszamy do sprawdzenia pozostałych elementów naszej oferty

Szkolenia

Badanie efektów szkoleniowych

(po 3 miesiącach)

Dokonujemy pomiaru metodą kwestionariuszową efektywności szkolenia w perspektywie trzymiesięcznej. Po jego zakończeniu otrzymują Państwo raport efektów szkoleniowych.

Badanie efektów szkoleniowych

(po 6 miesiącach)

Mierzymy efektywność szkolenia w perspektywie półrocznej. Badanie przeprowadzamy na podstawie wywiadu z uczestnikami i ich przełożonymi oraz obserwacji uczestniczącej. Po zakończeniu badania otrzymują Państwo raport efektów szkoleniowych.

Badanie efektywności

(ewaluacja poszkoleniowa)

Badanie przeprowadzane na podstawie testów, kwestionariuszy oraz ankiet. Na Państwa życzenie wyniki ujmowane są w raporcie poszkoleniowym.

Zaświadczenie dla zleceniodawcy

Po zakończeniu szkolenia otrzymują Państwo zaświadczenie, zawierające nazwę szkolenia, ilość godzin nauki oraz zrealizowane tematy.

Raport poszkoleniowy

Po każdym szkoleniu prowadzący przygotowuje raport podsumowujący, który zawiera opis rezultatów pracy grupy i poszczególnych osób oraz rekomendacje co do obszarów wymagających dodatkowej uwagi.

Certyfikat ukończenia

Ingress B.R.S jest podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje numerowany i opatrzony hologramem certyfikat.

Przeprowadzenie szkolenia

Każde z naszych szkoleń prowadzone jest przez profesjonalnego Trenera, z którego biogramem możecie Państwo się wcześniej zapoznać.

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje, w formie skryptu, materiały pomocnicze, zgodne z programem szkolenia.

Program szkolenia

Zamieszczone w naszej ofercie programy szkoleń dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb klientów. Jeżeli w naszej ofercie nie znajdziecie Państwo szkolenia, jakiego szukacie, zgłoście to do nas – zaprojektujemy szkolenie specjalnie dla Państwa.

Rozpoznanie potrzeb

Analizujemy oczekiwania firmy, badamy obszary wymagające zmian i spotykamy się z uczestnikami szkoleń. Przedstawiamy wspólnie wypracowane wnioski oraz rekomendacje.

Inwestuj mądrze

i na najwyższym poziomie

Inwestuj mądrze i na najwyższym poziomie

Kontakt

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.

Inwestuj mądrze i na najwyższym poziomie

Bardzo istotny element naszej oferty stanowią szyte na miarę szkolenia. Firma Ingress jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W zależności od potrzeb Klienta pomagamy pracownikom zdobyć konkretną wiedzę lub umiejętności i lepiej wypełniać zawodowe role.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zrealizuj potencjał

Zajmujemy się także coachingiem biznesowym, dzięki któremu menedżerowie i pracownicy ustalają konkretne cele, optymalizują swoje działania i pełniej korzystają ze swoich naturalnych zasobów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Profesjonalna selekcja do trudnych zawodów

Oferujemy badania przydatności psychofizycznej na wybranych stanowiskach pracy. Przy użyciu nowoczesnych narzędzi  diagnostycznych testujemy kierowców zawodowych i operatorów maszyn. Przeprowadzamy badania dla osób starających się o pozwolenie na broń. Wykonujemy też badania Assessment i Development Centre i oceniamy kompetencje kandydatów na ważne pozycje w firmie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj możliwości

Przeprowadzamy również testy psychometryczne autorstwa renomowanych firm, takich jak Thomas, Thalento czy IBD. Testy pozwalają określić mocne strony i wady pracowników, zdiagnozować ich motywacje, ocenić zdolności poznawcze i kompetencje. Bez takich informacji trudno podejmować optymalne decyzje dotyczące personelu.

Kontakt

Oferta

O nas

Start

+48 508 330 069

ul. B. Chrobrego 24 lok. 2a (oficyna)

41-902 Bytom

biuro@ingress-brs.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave